Bellco Italy
 41037 Mirandola (Mo),Via Camurana 1

Firma Bellco istnieje od 1972 roku

i jest na rynku europejskim znaczącym producentem

sprzętu medycznego do terapii nerkozastępczej.

Bellco corocznie przeznacza blisko 5% swojego

rocznego obrotu na prowadzenie badań naukowych.

Bliska współpraca pomiędzy klinicystami, technikami,

inżynierami, specjalistami od materiałów syntetycznych

i biochemikami stwarza możliwość produkcji coraz to

nowocześniejszych wyrobów spełniających oczekiwania

lekarzy i ich pacjentów.

Zapraszamy na stronę producenta Bellco